Trung tâm báo cháy Horing AH-00212

Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng dựa vào các Zone. I.Ý Nghĩa Của Dãy Đèn Báo và Nút Nhấn Thường Dùng Trung Tâm 1. Fire : Đèn đỏ sáng khi xảy ra sự cố cháy 2. AC Power : Đèn xanh sáng biểu thị nguồn cung cấp ổn định 3. Standby PW: Nguồn Acquy cung cấp 4. Accum.ind : Đang chống báo cháy giả 5. Attention SW: Có nút nhấn nào đó trên tủ đang bị nhấn 6. Disconnect ind: Bị đứt cầu chì hoặc đứt điện trở cuối tuyến 7. Caution snd: Tắt chuông báo Disconnect 8. Main bell: Tắt chuông tại tủ 9. Area bell: Tắt chuông ngoài. 10. Accum.SW: Tắt chức năng chống báo cháy giả. 11. Reset: Reset tủ II. Quy trình xử lý khi có báo động -Báo động khi có sự cố cháy Khi các đầu dò khói hoạt động hoặc ta nhấn nút nhấn khẩn. Ngay lập tức đèn “Fire” sẽ sáng và đèn hiện thị của Zone kết nối với đầu dò khói hoặc nút nhấn khẩn tương ứng sẽ sáng. Chuông trên tủ và các chuông kết nối bên ngoài sẽ hoạt động. Tác động chuông trên tủ Muốn chuông trên tủ tắt ta nhấn “ Main Bell” . -Tác động vào chuông ngoài Muốn chuông ngoài ngừng hoạt động ta nhấn “Area Bell” . -Reset hệ thống Khi hệ thống báo cháy đang báo sự cố cháy, đèn “Fire” và đèn hiển thị Zone tương ứng sẽ sáng. Nếu muốn hệ thống trở về với thiết lập ban đầu (khi chưa xảy ra sự cố cháy) ta nhấn nút “Reset”. Chú ý khi đầu báo khói còn khói hay nút nhấn khẩn chưa được sửa chữa thì nút “Reset” sẽ không tác động. Trong trường hợp này ta phải tiến hành sửa chữa các thiết bị có liên quan rồi mới nhấn nút “Reset”. Test Zone: Nhấn Alarm test + Accum.SW sau đó nhấn zone , muốn test

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *