Trung tâm báo cháy địa chỉ QA-16

I. CÁC ĐÈN HIỂN THỊ FIRE : Báo cháy. ALARM : Số sự kiện Alram. WIRE – BREAK : Số sự kiện đứt dây. FAULT : Số sự kiện lỗi. II. CÁC NÚT NHẤN THƯỜNG SỬ DỤNG Reset : Reset hệ thống. Mute : Ngắt chuông tại tủ. Bell : Ngắt hệ thống chuông ngoài tủ. III. QUY TRÌNH XỬ LÝ KHI CÓ BÁO ĐỘNG -Báo động khi có sự cố cháy Khi các đầu dò khói có khói hoặc ta nhấn nút nhấn khẩn. Ngay lập tức đèn “FIRE” sẽ sáng và hiển thị tên của đầu dò khói hoặc nút nhấn khẩn tương ứng trên màn hình. Chuông trên tủ và các chuông kết nối bên ngoài sẽ reo. –Tác động chuông trên tủ Muốn chuông trên board mạch ngừng hoạt động ta nhấn “MUTE”. -Tác động vào chuông ngoài Muốn chuông ngoài ngừng hoạt động nhấn “RELAY O/P1” hoặc “BELL”. -Reset hệ thống Khi hệ thống báo cháy đang báo sự cố cháy, đèn “FIRE” và đèn hiển thị số sự kiện. Nếu muốn hệ thống trở về với thiết lập ban đầu (khi chưa xảy ra sự cố cháy) ta nhấn nút “RESET”. Chú ý khi đầu báo khói còn khói hay nút nhấn khẩn chưa được sửa chữa thì trung tạm sẽ tiếp tục báo động sau khi nhấn nút “RESET” . Trong trường hợp này ta phải tiến hành sửa chữa các thiết bị có liên quan rồi mới nhấn nút “RESET”. -Báo động khi xảy ra sự cố kết nối và lỗi Khi xảy ra đứt dây hoặc lỗi thiết bị kết nối đèn hiển thị các sự kiện sẽ sáng đồng thời các lỗi tương ứng sẽ hiển thị trên màn hình và chuông trên tủ sẽ phát ra tiếng kêu. Muốn chuông ngừng phát ra tiếng kêu cần tiến hành kiểm tra đường dây và thiết bị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *