Hệ thống điện mặt trời độc lập

Hệ thống điện mặt trời độc lập chuyển hóa điện năng từ năng lượng mặt trời thông qua tấm pin quang điện và điện năng được lưu trữ trực tiếp trên ắc quy hoạt động độc lập mà không cần thông qua lưới điện công cộng. Đây là giải pháp thích hợp sử dụng cho những nơi không có điện lưới như vùng núi, hải đảo hoặc […]