Giải pháp hệ thống điều khiển thông minh

 

Simon Electric có nhiều bộ hệ thống thông minh để thích ứng với các giải pháp thông minh sinh thái khác nhau. Simon Smart là một hệ thống thông minh không dây dựa trên Tuya Cloud, Simon Link là một hệ thống thông minh hoàn chỉnh dựa trên đám mây riêng của Simon và Simon Bus là một hệ thống thông minh có dây dựa trên giao thức truyền thông TCP / IP. Dựa vào R&D mạnh mẽ và sức mạnh của sản phẩm, Simon Electric có thể thực hiện khả năng tùy chỉnh chuyên sâu về mặt ứng dụng và cung cấp các dịch vụ đa dạng cho người dùng trên toàn thế giới..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *